HỘI CHỨNG TỰ KỶ (AUTISM)

Tự kỷ (Autism) là một chứng rối loạn phát triển của hệ thần kinh ở một số trẻ em. Những trẻ em mang chứng tự kỷ biểu hiện:

  • Khiếm khuyết về tương tác xã hội
  • Khiếm khuyết về truyền thông giao tiếp
  • Các hành vi sở thích hạn chế và lặp đi lặp lại.

Các biểu hiện có thể bắt đầu từ sáu tháng trở đi ở trẻ nhỏ và đến hai ba tuổi thì trở nên rất rõ rệt, tuy có giảm nhẹ khi đã trưởng thành. Tự kỷ được nhận diện bằng hàng loạt các triệu chứng khác nhau chứ không chỉ một, như:

  • Khó giao tiếp
  • Khó hoà nhập với xung quanh
  • Hứng thú bị giới hạn
  • Các hành động lặp đi lặp lại